• Home
 • About Us

  Informacje o przedmiocie

  GIMNAZJUM

  Zajęcia historii odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo, przez trzy lata. Realizowany jest na nich program zgodny z podstawą programową, obejmujący dzieje od starożytności do 1918 roku, na bazie podręczników Wydawnictwa Szkolnego PWN. Autorami części pierwszej są Lech Trzcionkowski i Leszek Wojciechowski, a części drugiej i trzeciej - Jacek Chachaj i Janusz Drob. Lekcje historii w Gimnazjum prowadzą mgr Bożena Kiełbowicz i mgr Tomasz Buszman. Nauczyciele prowadzą kółka dla gimnazjalistów: Mgr Bożena Kiełbowicz - we wtorki od godz. 15.05 Mgr Tomasz Buszman - we wtorki i środy od godz. 15.05 - kółko „Wagabunda”

  LICEUM

  STARA PODSTAWA PROGRAMOWA

  W Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących na poziomie licealnym realizowany jest program nauczania o numerze DKOS - 4015 - 111/02, na bazie podręczników wydawnictwa Nowa Era. Na zajęciach rozszerzenia uczniowie dodatkowo korzystają z podręczników wydawnictwa Operon oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN. Przedmiot nauczany jest przez trzy lata. Na zajęciach tzw. podstawy po dwie godziny tygodniowo w klasie pierwsze i drugiej, natomiast w klasie trzeciej po jednej godzinie. Uczniowie, którzy w klasie drugiej wybrali historię do realizacji w zakresie rozszerzonym, uczestniczą dodatkowo w zajęciach po dwie godziny tygodniowo w klasie drugiej i trzeciej.

  NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
  Od roku szkolnego 2012/2013 realizowana jest nowa podstawa programowa. W oparciu o podręcznik wydawnictwa Nowa Era „Rozumieć przeszłość. Wiek XX”, autorstwa S.Roszaka i J.Kłaczkowa. Program historii rozszerzonej (od klasy drugiej) realizowany jest na podstawie serii podręczników Nowej Ery „Zrozumieć przeszłość”. Przedmiot uzupełniający Historia i Społeczeństwo realizowany w klasach drugich i trzecich realizowany jest w oparciu o serię podręcznikiów wydawnictwa Operon „Historia i społeczeństwo. Odkrywamy na nowo. IV etap edukacyjny”. Lekcje odbywają się w trzech pracowniach historycznych (210, 302, 307). Pracownie wyposażone są w podstawowe środki i pomoce dydaktyczne. Chlubą są pomoce naukowe pochodzące z okresu dwudziestolecia międzywojennego, które są systematycznie wykorzystywane na zajęciach. Zajęcia w Liceum prowadzą: mgr Tomasz Buszman, mgr Krystian Kazimierczuk, mgr Bożena Kiełbowicz oraz mgr Elwira Płotkowska - Skubała. Wszyscy uczący legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami. Współpracują, jako egzaminatorzy, z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Uczniowie regularnie osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, znacznie przekraczające średni wynik liceów w województwie śląskim. Zdobywają tytuły finalistów i laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.

 • Menu

  wymagania
 • Menu

  kryteria oceniania:

 • WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY:
  1. Aleksandra Sznapka - 2008/2009 - finalistka
  2. Julia Kupla - 2010/2011 - laureatka
  3. Maciej Mańka 2010/2011 - laureat

 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna:  1. Elżbieta Stolarska - 1975

  2. Paweł Sołdrowski - 1976

  3. Dagmir Długosz - 1987

  3. Agnieszka Gajewska - 1996

  5. Anna Sołtysiak - 1996

  6. Łukasz Kaczmarczyk - 1997

  7. Katarzyna Jach - 1997

  8. Damian Kruszyński - 2005 (laureat)

  9. Michał Koszowski - 2007 (finalista)

  10. Michał Szachnitowski - 2008 (finalista)

  11.Bartłomiej Kot - 2011 (laureat)